Author Archives: admin

Ngày đầu tiên tham gia hội thao 2017-2018

Vào lúc 17h ngày 16/10/2017 đã diễn ra hội thao năm 2017-2018 tại nhà thi đấu trường Đại học Y Hà Nội. Năm nay, trung tâm nghiên cứu Gen-protein đăng kí tham gia 3 nội dung thi đấu bao gồm cầu lông đơn, cầu lông đôi và cờ vua. Danh sách tham gia hội thao […]

Các công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế.

1. Thanh-Van Ta, Ryo Takano, Kaeko Kamei, Xin-Yan Xu, Yutaka Kariya, Keiichi Yoshida, Saburo Hara. Fructose 1,6-Bisphosphate Aldolase is a heparin-binding protein. J.Biochem.125,554-559, (1999).   2. Takano, R., Ye, Z., Thanh-Van, T., Hayashi, K., Kariya, Y., and Hara, S. Specific 6-O- desulfation of heparin. Carbohydr. Letters 3, 71-77 (1998).21. Ye, Z., Takano, R., Hayashi, K., […]

Recent publication.

1. Yatabe Y, Kerr KM, Utomo A, Rajadurai P, Tran VK, Du X, Chou TY, Enriquez ML, Lee GK, Iqbal J, Shuangshoti S, Chung JH, Hagiwara K, Liang Z,Normanno N, Park K, Toyooka S, Tsai CM, Waring P, Zhang L, McCormack R, Ratcliffe M, Itoh Y, Sugeno M, Mok T.EGFR mutation testing practices within the […]

Các bài báo công bố năm 2016.

Các bài báo Quốc tế:   1. Le Anh Tuan Pham, Trong Tue Nguyen, Hoang Bich Nga Le, Dat Quoc Tran, Cam Tu Ho, Thinh Huy Tran, Van Thanh Ta, The Hung Bui, Van Khanh Tran. Mutation spectrum in 55 Northern Vietnamese patients with Wilson disease, Journal of Genetic, under review.   2. Tue T. […]