Các bài báo công bố năm 2013.

Các bài báo Quốc tế:

 

1. Van Khanh Tran, Van Thanh Ta, Dung Chi Vu, Suong Thi-Bang Nguyen, Hai Ngoc Do, Minh Hieu Ta, Thinh Huy Tran & Masafumi Matsuo. Exon Deletion Patterns of the Dystrophin Gene in 82 Vietnamese Duchenne/Becker Muscular Dystrophy Patients. J. Neurogenetics. 27 (4):170-175 (2013).

 

2. Minh-Hieu Ta, Thinh Huy Tran, Ngoc-Hai Do, Le Anh-Tuan Pham, The-Hung Bui, Van-Thanh Ta, Van-Khanh Tran. Rapid method for targeted prenatal diagnosis of Duchenne muscular dystrophy in Vietnam. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. 52:534-539 (2013).

 

 

Các bài báo trong nước:

 

1. Ngô Thị Thu Hương, Trần Vân Khánh, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Phú Đạt, Tạ Thành Văn. Xác định đột biến gen và phát hiện người lành mang gen bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 82- 2, 187 – 194 (2013).

 

2. Ngô Thị Thu Hương, Trần Vân Khánh, Nguyễn Phú Đạt, Nguyễn Viết Tiến, Tạ Thành Văn. Chẩn đoán trước sinh bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 82-2, 194 -200 (2013).

 

3. Bùi Thị Thu Hương, Trần Vân Khánh, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn. Phát hiện người lành mang gen bệnh hemophilia A. Tạp chí Nghiên cứu Y học, b83-3, 1-7 (2013).

 

4. Lưu Vũ Dũng, Trần Vân Khánh, Nguyễn Trọng Tuệ, Nguyễn Viết Tiến, Tạ Thành Văn. Xác định đột biến đảo đoạn intron 22 trên bệnh nhân hemophilia A bằng kỹ thuật inversion PCR. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 83-3, 14-20 (2013).

 

5. Bùi Thị Hồng Châu, Trần Vân Khánh, Hồ Cẩm Tú, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Đột biến gen COL1A1 trên bệnh nhân tạo xương bất toàn. Tạp chí Y Dược TPHCM, 17-1, 20-24 (2013).

 

6. Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh, Tạ Minh Hiếu, Nguyễn Tuyết Mai, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Phát hiện đột biến gen EGFR bằng kỹ thuật giải trình tự gen và Scorpion ARMS. Tạp chí Nghiên cứu Y học 83-3PT, 1-6, 2013.

 

7. Nguyến Kiến Dụ, Trần Vân Khánh, Phạm Huy Tần, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Thị Vân Hồng, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Phát hiện đột biến gen KRAS và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị đích ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tạp chí Y học Việt Nam, 405 -2, 37-41 (2013).

 

8. Nguyễn Tuyết Mai, Trần Vân Khánh. Mối liên quan giữa đột biến gen EGFR và đáp ứng thuốc điều trị đích trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Y học Việt Nam 406-1, 46-49 (2013).

 

9. Nguyễn Minh Hà, Trần Vân Khánh, Phạm Huy Tần, Nguyễn Tuyết Mai, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự xác định đột biến gen EGFR ở mẫu mô ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Y học Việt Nam. 407-1, 129-134 (2013).

 

10. Nguyễn Thị Mai Hương, Ngô Diễm Ngọc, Nguyên Phương Mai, Trần Vân Khánh, Nguyễn Viết Tiến, Tạ Thành Văn. Xác định đột biến gen ATP7B trên vùng hot-spots ở bệnh nhân Wilson. Tạp chí Y học Việt Nam, 407-2, 132-135, 2013.

 

11. Van Khanh Tran, Van Thanh Ta, Dung Chi Vu, Suong Thi-Bang Nguyen, Hai Ngoc Do, Minh Hieu Ta, Thinh Huy Tran & Masafumi Matsuo. Exon Deletion Patterns of the Dystrophin Gene in 82 Vietnamese Duchenne/Becker Muscular Dystrophy Patients. J. Neurogenetics. 27 (4):170-175 (2013).

 

12. Minh-Hieu Ta, Thinh Huy Tran, Ngoc-Hai Do, Le Anh-Tuan Pham, The-Hung Bui, Van-Thanh Ta, Van-Khanh Tran. Rapid method for targeted prenatal diagnosis of Duchenne muscular dystrophy in Vietnam. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. 52:534-539 (2013).

 

13. Nguyễn Thu Thúy, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn. Đa hình codon 72 gen p53 trên mẫu bệnh nhân ung thư phổi ở Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam, 407 -2, 55-58 (2013).