Sách xuất bản

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN
1. Tạ Thành Văn. Con đường tín hiệu tế bào và dấu ấn sinh học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2010.

 

2. Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Lê Minh Khôi, Nguyễn Thị Băng Sương. Bệnh học phân tử. Nhà xuất bản Y học 2011.

 

3. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung. Hóa sinh. Nhà xuất bản Y học 2011.

 

4. Tạ Thành Văn. PCR và một số kỹ thuật y sinh học phân tử. Nhà xuất bản Y học 2010.

 

5. Nguyễn Nghiêm Luật, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thiện Ngọc, Đỗ Thị Thu và Tạ Thành Văn. Hóa sinh. Nhà xuất bản Y học 2007.

 

5. Phạm Thắng, Tạ Thành Văn và cộng sự. Bệnh Alzheimer và các thể sa sút trí tuệ. Nhà xuất bản Y học 2010.

 

6. Tạ Thành Văn, Trần Thị Chi Mai, Đặng Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hà. Hóa sinh lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. 2013.

 

7. Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Hoàng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trong Tuệ. Y sinh học phân tử. Nhà xuất bản Y học. 2013