Các bài báo công bố năm 2014.

Các bài báo quốc tế:

 

1. Emma Niba1, Van Khanh Tran1,, Le Anh Tuan-Pham, Dung Vu Chi, Ngoc Khanh Nguyen, Van Thanh Ta, Thinh Huy Tran, Tomoko Lee4, Toru Takarada1,5, Yasuhiro Takeshima, and Masafumi Matsuo. Validation of ambiguous MLPA results by targeted next-generation sequencing discloses a nonsense mutation in the dystrophin gene. Clinical Chimica Acta. 436, 155-159 (2014).

 

2. Emma Niba, Van Khanh Tran, Le Anh Tuan-Pham, Dung Vu Chi, Ngoc Khanh Nguyen, Thinh Huy Tran, Van Thanh Ta, Tomoko Lee , Yasuhiro Takeshima, and Masafumi Matsuo.Targeted next-generation sequencing reveals a homozygous nonsense mutation in CAPN3 that cause limb-girdle muscular dystrophy type 2A first in Vietnam Molecular Biomarker and Diagnosis. 1-4 (2014).

 

3. Huu NT, Yoshida H, Umegawachi T, Miyata S, Yamaguchi M. Structural characterization and subcellular localization of drosophilaorganic solute carrier partner 1. BMC biochemistry 15, 11 (2014).

 

Các bài báo trong nước:

 

1. Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Phát hiện người lành mang gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Multiplex Liation Dependent Probe Amplification. Tạp chí Nghiên cứu Y học 87-2, 1-5, 2014.

 

2. Nguyễn Minh Hà, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Đỗ Đình Hồ, Tạ Thành Văn. Hiệu quả điều trị trúng đích trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có và không có đột biến gen EGFR. Tạp chí Nghiên cứu Y học 87-2, 6-14, 2014.

 

3. Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh, Nguyễn Viết Tiến. Nghiên cứu phát hiện người lành mang gen bệnh Hemophilia A, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 83- 3, 1-8, 2013.

 

4. Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh. Phát hiện người lành mang gen bệnh và chẩn đoán trước sinh bệnh Hemophilia A, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 88-3, 1-9, 2014.

 

5. Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Thị Oanh, Trần Vân Khánh. Phát hiện đột biến gen F8 và xác định người lành mang gen bệnh trên phả hệ gia đình một bệnh nhân Hemophilia A, Tạp chí Nghiên cứu Y học , 89- 4 ,2014.

 

6. Nguyễn Thị Mai Phương, Trần Vân Khánh, Nguyễn Trọng Tuệ, Trần Thị Oanh, Hoàng Đạo Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hà, Tạ Thành Văn. Định lượng vi khuẩn Porphyromonas Gingival trong viêm nha chu bằng kỹ thuật realtime PCR. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 88-3, 17-26, 2014.

 

7. Nguyễn Thu Thúy, Hồ Cẩm Tú, Trần Vân Khánh, Nguyễn Thị Vân Hồng, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Đa hình gen Interleukin-10 và Interleukin-28B trên bệnh nhân nhiễm virus viêm gan C. Tạp chí Y học Việt Nam, 412 -1, 98-102 (2013).

 

8. Nguyễn Kiến Dụ, Trịnh Thị Thanh Hương, Trần Thị Oanh, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Vân Hồng, Tạ Thành Văn. Đột biến gen KRAS, BRAF và mối liên quan giữa đột biến gen KRAS, BRAF với đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tạp chí Y học Việt Nam, 421- 1, 93-97 (2014).

 

9. Bùi Thị Thu Hương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Đức Hinh,Trần Thị Oanh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh. Phát hiện người lành mang gen bệnh trong gia đình bệnh nhân hemophilia A. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90-5, 1-8 (2014).

 

10. Nguyễn Minh Hà, Trần Huy Thịnh, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Thị Oanh, Trần Vân Khánh và Tạ Thành Văn. Xác định đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90-5, 9-16 (2014).

 

11. Trần Vân Khánh, Phạm Thanh Loan, Hồ Cẩm Tú, Trần Thị Oanh, Nguyễn Đức Hinh, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. Phát hiện đột biến gen gây bệnh beta-thalassemia bằng kỹ thuật multiplex ARMS-PCR. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90-5, 17-25 (2014).

 

12. Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Phú Đạt, Lê Thị Phương, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh. Hiệu quả điều trị bằng dexamethasone và chẩn đoán trước sinh bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh thể thiếu 21-hydroxylase. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90-5, 26-34 (2014).

 

13. Trần Khánh Chi, Trần Vân Khánh, Nguyễn Đức Hinh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Oanh, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh. Xác định tính đa hình thái đơn tại vị trí 309 của gen MDM2 ở bệnh nhân ung thư phổi bằng phương pháp PCR- RFLP. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90-5, 35-42 (2014).

 

14. Ngô Quý Châu, Lê Hoàn, Trần Vân Khánh. Dung hợp gen EML4-ALK: Hướng tiếp cận mới trong điều trị nhắm trúng đích với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Y học Lâm sàng, 77, 11-16 (2014).

 

15. Nguyễn Minh Hà, Trần Huy Thịnh, Trần Vân Khánh, Tạ Văn Tờ, Tạ Thành Văn. Đột biến gen EGFR và KRAS ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn cuối. Tạp chí Y Dược học lâm sàng 108, 9, 82-88 (2014).

 

16. Nguyễn Minh Hà, Trần Vân Khánh, Tạ Thành Văn. Ứng dụng kỹ thuật PCR RFLP xác định đột biến gen EGFR và KRAS ở mẫu mô ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Y học Việt Nam, 421-1, 57-62 (2014).