Sứ mệnh

Khám phá cơ chế bệnh sinh, sự biến đổi của bệnh ở mức độ phân tử và tế bào trong bối cảnh không gian và thời gian thực nhằm đưa ra những giải pháp can thiệp kịp thời, chính xác và hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị, tiên lượng và phòng bệnh.