Category Archives: Nghiên cứu

Sách xuất bản

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 1. Tạ Thành Văn. Con đường tín hiệu tế bào và dấu ấn sinh học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2010.   2. Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh,

Danh sách đề tài cấp Bộ

Đề tài đang thực hiện: 1. Tiếp nhận và nghiên cứu phát triển công nghệ nền tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư từ Nhật Bản về Việt Nam Thời gian thực hiện: 2015 – 2017   2.

Danh sách đề tài cấp nhà nước

1. Nghiên cứu Heparan sulfate interacting protein người (hHIP) ở mức độ mRNA và Protein ở một số loại mô ung thư so với mô bình thường. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Tạ Thành Văn Đề tài cấp nhà nước