GS.TS.BS. Tạ Thành Văn

Chức vụ : Giám đốc trung tâm

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Các danh hiệu: Nhà giáo nhân dân

Năm sinh: 1964

Quê quán: Bắc Ninh

Khoá: Bác sỹ nội trú khoá 14 (1987 – 1990)

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thành Văn đã công bố trên 250 bài báo khoa học quốc tế và trong nước, đã chủ biên nhiều sách chuyên khảo và giáo trình trong lĩnh vực Hoá sinh học phân tử và tế bào.

PGS.TS.BS. Trần Vân Khánh

Chức vụ : Phó giám đốc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Các danh hiệu: Giải thưởng L’Oreal-UNESCO dành cho nữ khoa học trẻ có công trình nghiên cứu xuất sắc (năm 2011). Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017

Năm sinh: 1973

Quê quán: Hải Dương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Vân Khánh đã công bố khoảng 150 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước, đã tham gia biên soạn một số sách trong lĩnh vực bệnh học phân tử.ử.

TS. Nguyễn Trọng Tuệ

Chức vụ : Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1978

Quê quán: Hà Nội

Quá trình đào tạo:

Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội (1996 – 2000)

Thạc sĩ: Đại học Quốc gia Hà Nội (2002 – 2004)

Tiến sĩ: Nhật Bản (2007 – 2011)

Quá trình công tác:

Nghiên cứu viên tại Trung tâm (2000 – nay)

TS. Nguyễn Trọng Tuệ đã công bố khoảng 30 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

TS. Tạ Minh Hiếu

Chức vụ : Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1987

Quê quán: Hà Nội

Quá trình đào tạo:

Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội (2005 – 2009)

Tiến sĩ: Đại học Y Kanazawa, Nhật Bản (2012 – 2016)

Thực tập sinh sau Tiến sĩ: Đại học Y Wisconsin, Hoa Kỳ từ 2017.

Quá trình công tác:

Nghiên cứu viên tại Trung tâm (2009 – nay).

TS. Tạ Minh Hiếu đã công bố khoảng 15 các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

TS. Nguyễn Thu Thúy

Chức vụ : Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Năm sinh: 1979

Quê quán: Hà Nội

Quá trình đào tạo:

Đại học: Đại học quốc gia Hà Nội (1997-2001)

Thạc sĩ: Viện Sinh thái (2003-2005)

Thực tập tại Đại học Padova, Italy

Tiến sĩ tại Nhật Bản (2014-2018)

Quá trình công tác:

Nghiên cứu viên tại Trung tâm (2007 – nay)