Phòng thí nghiệm tiên tiến và hiện đại

Phòng thí nghiệm tiên tiến và hiện đại

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Đội ngũ cán bộ trung tâm cùng Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn

Đội ngũ cán bộ trung tâm cùng Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Giáo Sư Nhật Bản giúp đỡ và cộng tác cùng trung tâm

Giáo Sư Nhật Bản giúp đỡ và cộng tác cùng trung tâm

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn cùng Giáo Sư

Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn cùng Giáo Sư

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Các công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế.

1. Thanh-Van Ta, Ryo Takano, Kaeko Kamei, Xin-Yan Xu, Yutaka Kariya, Keiichi Yoshida, Saburo Hara. Fructose 1,6-Bisphosphate Aldolase is a heparin-binding protein. J.Biochem.125,554-559, (1999).   2. Takano, R., Ye, Z., Thanh-Van, T., Hayashi, K., Kariya, Y., and Hara, S. Specific

Recent publication.

1. Yatabe Y, Kerr KM, Utomo A, Rajadurai P, Tran VK, Du X, Chou TY, Enriquez ML, Lee GK, Iqbal J, Shuangshoti S, Chung JH, Hagiwara K, Liang Z,Normanno N, Park K, Toyooka S, Tsai CM, Waring P, Zhang L,

Các bài báo công bố năm 2016.

Các bài báo Quốc tế:   1. Le Anh Tuan Pham, Trong Tue Nguyen, Hoang Bich Nga Le, Dat Quoc Tran, Cam Tu Ho, Thinh Huy Tran, Van Thanh Ta, The Hung Bui, Van Khanh Tran. Mutation spectrum in 55

Các bài báo công bố năm 2015.

Tạp chí Quốc tế:   1. Yatabe Y, Kerr KM, Utomo A, Rajadurai P, Tran VK, Du X, Chou TY, Enriquez ML, Lee GK, Iqbal J, Shuangshoti S, Chung JH, Hagiwara K, Liang Z,Normanno N, Park K, Toyooka S, Tsai

Các bài báo công bố năm 2014.

Các bài báo quốc tế:   1. Emma Niba1, Van Khanh Tran1,, Le Anh Tuan-Pham, Dung Vu Chi, Ngoc Khanh Nguyen, Van Thanh Ta, Thinh Huy Tran, Tomoko Lee4, Toru Takarada1,5, Yasuhiro Takeshima, and Masafumi Matsuo. Validation of ambiguous MLPA