Các bài báo công bố năm 2015.

Tạp chí Quốc tế:

 

1. Yatabe Y, Kerr KM, Utomo A, Rajadurai P, Tran VK, Du X, Chou TY, Enriquez ML, Lee GK, Iqbal J, Shuangshoti S, Chung JH, Hagiwara K, Liang Z,Normanno N, Park K, Toyooka S, Tsai CM, Waring P, Zhang L, McCormack R, Ratcliffe M, Itoh Y, Sugeno M, Mok T.EGFR mutation testing practices within the Asia Pacific region: results of a multicenter diagnostic survey. J Thorac Oncol. 10(3), 438-545 (2015).

 

2. Huu NT, Yoshida H, Yamaguchi M. Overexpression of tumor suppressor protein OSCP1/NOR1 induces apoptosis, ER stress during development of Drosophila melanogaster. Am J cancer Res 5 (5), 1718-2 (2015).

 

3. Huu NT, Yoshida H, Yamaguchi M: Tumor suppressor gene OSCP1/NOR1 regulates cell apoptosis, proliferation, differentiation, and ROS generation during eye development of Drosophila melanogaster. FEBS J. 2015, 282(24): 4727-46.

 

Tạp chí trong nước:

 

1. Lê Hồng Công, Trần Vân Khánh, Lê Hoàng Bích Nga, Nguyễn Trọng Tuệ, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh. Tính đa gubgf T6235C của gen CYP1A1 và nguy cơ với bệnh ung thư phổi. Tạp chí nghiên cứu Y học 94-2, 1-8 (2015).

 

2. Trịnh Quốc Đạt, Trần Vân Khánh, Phạm Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Vân Hồng, Nguyễn Đức Hinh, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh. Tính đa hình thái đơn nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư tế bào gan nguyên phát ở Việt Nam. 94-2, 9-15, 2015.

 

3. Phạm Thị Thanh Thủy, Trần Vân Khánh, Phạm Đăng Khoa. Tỷ lệ kiểu gen GSTM1 và mối liên quan giữa kiểu gen GSTM1 với bệnh ung thư đại trực tràng. Tạp chí sinh lý học, 19-2, 1-9, 2015.

 

4. Trần Vân Khánh, Phạm Thanh Loan, Hồ Cẩm Tú, Nguyễn Đức Hinh, Trần Thị Oanh, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. (2015). Phát hiện đột biến gen gây bệnh beta-thalassemia bằng kỹ thuật multiplex ARMS-PCR. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 90(5), 17-25.

 

5. Bùi Thị Minh Phượng, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn, Trần Thị Thúy Hằng, Trần Vân Khánh. (2015). Phát hiện đột biến gen gây bệnh alpha thalassemia. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 96(4), 8-13.

 

6. Trần Thị Thúy Hằng, Trần Huy Thịnh, Bùi thị Minh Phượng, Trần Vân Khánh. (2015). Đa hình gen ty thể HV1 và HV2 trên một nhóm người dân tộc kinh ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 96(4), 23-30.

 

7. Trần Khánh Chi, Trần Huy Thịnh, Nguyễn Thị Hà, Trần Vân Khánh. (2015). Đa hình thái đơn Nucleotid 309 gen MDM2 và nguy cơ ung thư phổi. Tạp chí Y học Việt Nam, 433, 50-54.

 

8. Trần Huy Thịnh, Phạm Lê Anh Tuấn, Trần Vân Khánh. (2015). Ứng dụng kỹ thuật MLPA xácđịnh đột biến xóa đoạn gen dystrophin gây bệnh loạn dưỡng Duchenne/Becker. Tạp chí nghiên cứu Y học, 96(4), 1-7.

 

9. Lê Hoàn, Nguyễn Minh Hà, Trần Vân Khánh, Vương Ngọc Dương, Ngô Quý Châu, Mai Trọng Khoa, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh. (2015). Đột biến T790M thứ phát gây kháng thuốc ức chế hoạt tính EGFR Tyrosine Kinase ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Việt Nam. Tạp chí nghiên cứu Y học, 97(5), 123-128.

 

10. Lê Hoàn, Nguyễn Minh Hà, Trần Vân Khánh, Ngô Quý Châu, Tạ Thành Văn, Trần Huy Thịnh. (2015). Kháng thuốc gefitinib ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ và mối liên quan với đột biến thứ phát trên vùng kinase của gen EGFR. Tạp chí nghiên cứu Y học, 96(4), 137-143.

 

11. Trần Vân Khánh, Trần Quốc Đạt, Trần Huy Thịnh, Tạ Thành Văn. (2015). Xây dựng kỹ thuật microsatellite phát hiện người lành mang gen bệnh hemophilia A. Tạp chí nghiên cứu Y học, 96(4), 14-22.

 

12. Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh, Đỗ Ngọc Hải. (2016). Xác định đột biến điểm gen dystrophin bằng kỹ thuật giải trình tự gen. Tạp chí nghiên cứu Y học, 99(1), 1-7.

 

13. Trần Huy Thịnh, Trần Vân Khánh, Trần Quốc Đạt. (2016). Xác định đột biến kháng thuốc thứ phát T790M trên gen EGFR ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ kháng với thuốc điều trị đích. Tạp chí nghiên cứu Y học, 99(1), 40-47.