Category Archives: Đào Tạo

Danh sách các nghiên cứu sinh

CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH 1. Nguyễn Thị Phương Ngọc Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, chỉ số hóa sinh và mức độ biểu hiện của gen HIP trong ung thư tuyến tiền liệt Năm

Đào tạo thạc sĩ

1. Phan Tôn Hoàng Tên luận văn: Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện HIP (Heparansulfate interacting protein) ở bệnh nhân ung thư vú. Luận văn Thạc sĩ 2005.   2. Nguyễn Tiến Dũng Tên luận văn:

Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận

1. Nguyễn Trường Giang. Nghiên cứu xác định đột biến xóa đoạn exon 7 của gen SMN1 gây bệnh thoái hóa cơ tủy. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.   2. Đỗ Thị Mai. Nghiên