Đào tạo thạc sĩ

1. Phan Tôn Hoàng
Tên luận văn: Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện HIP (Heparansulfate interacting protein) ở bệnh nhân ung thư vú. Luận văn Thạc sĩ 2005.

 

2. Nguyễn Tiến Dũng
Tên luận văn: Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của dịch chiết cây dừa cạn (Catharanthus roseus) ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm. Luận văn Thạc sĩ 2006.

 

3. Trịnh Quốc Đạt
Tên luận văn: Nghiên cứu sự thay đổi của Heparansulfate interacting protein (HIP) ở mô ung thư đại trực tràng. Luận văn Thạc sĩ 2007.

 

4. Đỗ Ngọc Hải
Tên luận văn: Nghiên cứu đột biến mất đoạn gen Dystrophin ở mức độ mRNA trên bệnh nhân loạn dưỡng cơ Duchenne. Luận văn Thạc sĩ 2008.

 

5. Lê Thu Hà
Tên luận văn: Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của phân đoạn dịch chiết cây cam thảo đất (Scoparia dulcis L) ở chuột nhắt trắng gây đái tháo đường thực nghiệm. Luận văn Thạc sĩ 2009.

 

6. Lưu Vũ Dũng
Tên luận văn: Tạo dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa yếu tố VIII của người. Luận văn Thạc sĩ 2009.

 

7 .Phạm Thị Thanh Thủy
Tên luận văn: Khảo sát tỷ lệ kiểu gen CYPA1* và GSTM1 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Luận văn Thạc sĩ 2010.

 

8. Phạm Nguyệt Minh
Tên luận văn: Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện gen độc tố của bacillus cereus trong thực phẩm bằng kỹ thuật multiplex-PCR. Luận văn Thạc sĩ 2010.

 

9. Nguyễn Thị Thanh Hải
Tên luận văn: Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán trước sinh đột biến xóa đoạn bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Luận văn Bác sĩ nội trú 2010.

 

10. Trịnh Thị Quế
Tên luận văn: Thiết kế vector và bước đầu biểu hiện protein tiểu đơn vị B độc tố không chịu nhiệt LT của ETEC trên vi khuẩn E.coli, Luận văn Thạc sĩ 2011.

 

11. Nguyễn Thị Tường An
Tên luận văn: Phát hiện người lành mang gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification. Luận văn Thạc sĩ 2013.

 

12. Phạm Thanh Loan
Tên luận văn: Phát hiện đột biến gen gây bệnh β-thalassemia bằng kỹ thuật Multiplex ARMS-PCR. Luận văn Thạc sĩ 2013.

 

13. Bùi Minh Phượng
Tên luận văn: Phát hiện đột biến gen gây bệnh α Thalassemia bằng kỹ thuật multiplex PCR. Luận văn Thạc sĩ 2013.

 

14. Lê Thị Thu Hương
Tên luận văn: Xác định người lành mang gen bệnh trong gia đình bệnh nhân β-thalassemia. Luận văn Thạc sĩ 2014.

 

15. Trần Thị Thúy Hằng.
Tên luận văn: Đánh giá tính đa hình thái gen ty thể HV1 và HV2 trên một số dân tộc người Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ 2014.

 

16. Uông Thị Thu Hương
Nghiên cứu tính đa hình thái đơn gen ADH1C trên bệnh nhân ung thư gan nguyên phát. Luận văn Thạc sĩ 2014.

 

17. Lê Thị Hằng. Nghiên cứu tính đa hình thái đơn gen RTEL1 trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm. Luận văn Thạc sĩ 2016

 

18. Đỗ Thị Hiến. Xác định người lành mang gen bệnh hemophilia A bằng kỹ thuật microsatellite DNA. Luận văn Thạc sĩ 2016