Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận

1. Nguyễn Trường Giang. Nghiên cứu xác định đột biến xóa đoạn exon 7 của gen SMN1 gây bệnh thoái hóa cơ tủy. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

2. Đỗ Thị Mai. Nghiên cứu xác định đột biến xóa đoạn gen dystrophin gây bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

3. Lê Thế Khương. Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số đột biến gen gây bệnh beta thalasemia. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

4. Nguyễn Thị Thủy. Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện một số đột biến gen gây bệnh anpha thalasemia. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

5. Đào Thị The. Nghiên cứu quy trình phát hiện đột biến gen KRAS trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng bằng kỹ thuật giải trình tự gen. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

6. Nguyễn Quỳnh Ngọc. Phát hiện vi khuẩn Actinobacillus actinomycetemcomitans gây bệnh viêm nha chu bằng kỹ thuật realtime PCR. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

7. Đinh Thị Loan. Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện đột biến đảo đoạn gen F8 gây bệnh hemophillia A bằng kỹ thuật inversion PCR. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

8. Lê Thế Khương. Bước đầu phát hiện đột biến gen gây bệnh Beta thalasemia bằng kỹ thuật multiplex PCR. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2013.

 

9 .Vũ Văn Thành. Nghiên cứu phát hiện đột biến gen ATP7B gây bệnh Wilson. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2012.

 

10. Nguyễn Hồng Dung. Nghiên cứu phát hiện đột biến gen CYP21A2 gây bệnh TSTTBS bằng kỹ thuật MLPA. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2012.

 

10. Nguyễn Thị Huyền Trang. Nghiên cứu phát hiện đột biến gen COL1A1 gây bệnh tạo xương bất toàn. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2012.

 

11. Đặng Ngọc Hà. Phát hiện đột biến gen CYP21A2 gây bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2011.

 

12. Nguyễn Thị Dung. Nghiên cứu phát hiện đột biến gen dystrophin trên bệnh nhân mắc bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Ngô Văn Hoàn. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2011.

 

13. Tạ Văn Tranh. Phát hiện vi khuẩn Porphyromonas gingivalis gây bệnh viêm nha chu bằng kỹ thuật realtime PCR. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2011.

 

14. Nguyễn Đình Mạnh. Xác định đột biến xóa đoạn exon 8 của gen SMN1 ở bệnh nhân thoái hóa cơ tủy. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2010.

 

15. Bùi Thị Thùy Trang. Tối ưu hóa nồng độ DNA khuôn trong phản ứng PCR. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2009.

 

16. Ngô Văn Hoàn. Áp dụng kỹ thuật restriction fragment length polymophism (RFLP) trong chẩn đoán trước sinh bệnh thoái hóa cơ tủy. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2010.

 

17. Triệu Kim Thủy. Khảo sát tác dụng hạ đường huyết của bột chiết cam thảo đất (Coccinia grandis), cam thảo đất (Scoparia dulcis L) trên chuột nhắt trắng. Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 2006.

 

18. Bùi Huy Tùng. Khảo sát tác dụng hạ glucose máu của bột chiết cây dừa cạn (Catharanthus roseus) ở chuột nhắt trắng. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2006.

 

19. Nguyễn Phương Thúy. Tách chiết DNA từ máu người bằng các dung dịch tự pha so sánh với kit nhập ngoại. Khóa luận tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Y học 2005.

17 Responses to Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận

 1. ventolin no prescription

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 2. can you buy naltrexone over the counter

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 3. tylenol otc viết:

  tylenol otc

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 4. discount viagra online

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 5. chloroquine brand name

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 6. generic viagra available

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 7. cheap viagra viết:

  cheap viagra

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 8. cialis 20 mg viết:

  cialis 20 mg

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 9. buy cheap viagra online us

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 10. ed meds online without doctor prescription

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 11. overnight canadian viagra

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 12. buy viagra professional

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 13. buy hydroxychloroquine online

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 14. sildenafil citrate 100mg india

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 15. cialis warnings viết:

  cialis warnings

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 16. viagra for senior men

  Danh sách Cử nhân/Bác sĩ làm khóa luận – Trung tâm nghiên cứu gen-protein

 17. hydroxychloroquine clinical trial results

  traditional coronary artery whenever

Trả lời