Category Archives: Đề tài nghiên cứu

Danh sách đề tài cấp Bộ

Đề tài đang thực hiện: 1. Tiếp nhận và nghiên cứu phát triển công nghệ nền tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư từ Nhật Bản về Việt Nam Thời gian thực hiện: 2015 – 2017   2.

Danh sách đề tài cấp nhà nước

1. Nghiên cứu Heparan sulfate interacting protein người (hHIP) ở mức độ mRNA và Protein ở một số loại mô ung thư so với mô bình thường. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Tạ Thành Văn Đề tài cấp nhà nước