Phòng thí nghiệm tiên tiến và hiện đại

Phòng thí nghiệm tiên tiến và hiện đại

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Đội ngũ cán bộ trung tâm cùng Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn

Đội ngũ cán bộ trung tâm cùng Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Giáo Sư Nhật Bản giúp đỡ và cộng tác cùng trung tâm

Giáo Sư Nhật Bản giúp đỡ và cộng tác cùng trung tâm

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn cùng Giáo Sư

Hiệu Trưởng Tạ Thành Văn cùng Giáo Sư

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Các bài báo công bố năm 2013.

Các bài báo Quốc tế:   1. Van Khanh Tran, Van Thanh Ta, Dung Chi Vu, Suong Thi-Bang Nguyen, Hai Ngoc Do, Minh Hieu Ta, Thinh Huy Tran & Masafumi Matsuo. Exon Deletion Patterns of the Dystrophin Gene in 82

Sách xuất bản

CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 1. Tạ Thành Văn. Con đường tín hiệu tế bào và dấu ấn sinh học. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 2010.   2. Tạ Thành Văn, Trần Vân Khánh, Trần Huy Thịnh,

Danh sách các nghiên cứu sinh

CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH 1. Nguyễn Thị Phương Ngọc Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, chỉ số hóa sinh và mức độ biểu hiện của gen HIP trong ung thư tuyến tiền liệt Năm

Đào tạo thạc sĩ

1. Phan Tôn Hoàng Tên luận văn: Sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện HIP (Heparansulfate interacting protein) ở bệnh nhân ung thư vú. Luận văn Thạc sĩ 2005.   2. Nguyễn Tiến Dũng Tên luận văn:

Giải thưởng Khoa học và chương trình học bổng L’Oréal– UNESCO Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học